about

Kim jestem?

Zawodowo

Prywatnie

CliftonStrenghts (talenty Gallupa):

  1. Learner - uczenie się
  2. Analytical - analityk
  3. Harmony - zgodność
  4. Discipline - dyscyplina
  5. Input - zbieranie

INTJ

flegmatyk